O‘zb Рус  
Maxsus imkoniyatlar
Bosh sahifa / Maktabgacha ta'lim muassasalari

Samarqand viloyati Paxtachi tumani Maktabgacha ta'lim bo‘limi tasarrufidagi davlat maktabgacha ta'lim muassasalariga navbatda turgan bolalar to‘g‘risida
MA'LUMOT

(MTM haqida batafsil ma'lumot olish uchun, MTM nomi ustiga bosing)

01.09.2022 holatiga

Muas-
sasa
Mav-
jud o‘rin-
lar soni
MTMga qatna-
yotgan bola-
lar
Mav-
jud bo‘sh o‘rin-
lar soni
Jami nav-
batga tur-
ganlar soni
1 1-DMTM 0 106 0 0
2 2-DMTM 0 100 0 10
3 3-DMTM 15 133 0 120
4 4-DMTM 2 155 0 30
5 5-DMTM 20 118 2 50
6 6-DMTM 14 260 40 12
7 7-DMTM 0 148 2 80
8 8-DMTM 0 75 4 2
9 9-DMTM 14 130 0 50
10 10-DMTM 12 163 10 50
11 11-DMTM 1 161 18 42
12 12-DMTM 15 171 29 60
13 13-DMTM 10 142 8 4
14 14-DMTM 14 174 10 120
15 15-DMTM 17 216 11 12
16 16-DMTM 2 180 0 120
17 18-DMTM 5 143 7 0
18 19-DMTM 15 67 23 0
19 20-DMTM 3 150 0 20
20 21-DMTM 1 166 44 0
21 22-DMTM 20 165 0 20
22 23-DMTM 0 0 0 0
23 24-DMTM 2 100 0 20
24 25-DMTM 0 120 0 31
25 26-DMTM 40 120 0 62
26 28-DMTM 14 130 5 34
27 29-DMTM 20 183 47 21
28 30-DMTM 20 124 26 6
29 31-DMTM 4 124 14 3
30 32-DMTM 5 201 19 0
31 33-DMTM 3 174 16 60
32 34-DMTM 5 60 0 0
33 35-DMTM 4 91 0 12
34 36-DMTM 3 162 33 0
35 37-DMTM 21 130 0 25
36 38-DMTM 0 164 0 50
37 39-DMTM 12 128 27 0
38 40-DMTM 25 140 10 0
39 41-DMTM 0 100 0 10
40 42-DMTM 40 124 56 0
41 43-DMTM 4 138 12 0
42 44-DMTM 0 120 0 37
Jami 402 5756 473 1173