Bosh sahifa / Maktabgacha ta'lim muassasalari

Samarqand viloyati Paxtachi tumani Maktabgacha ta'lim bo‘limi tasarrufidagi davlat maktabgacha ta'lim muassasalariga navbatda turgan bolalar to‘g‘risida
MA'LUMOT

(MTM haqida batafsil ma'lumot olish uchun, MTM nomi ustiga bosing)

01.09.2021 holatiga

Muas-
sasa
Mav-
jud o‘rin-
lar soni
MTMga qatna-
yotgan bola-
lar
Mav-
jud bo‘sh o‘rin-
lar soni
Jami nav-
batga tur-
ganlar soni
1 1-DMTM 0 0 0 0
2 2-DMTM 100 0 0 0
3 3-DMTM 15 0 0 0
4 4-DMTM 10 0 0 0
5 5-DMTM 20 0 0 0
6 6-DMTM 14 0 0 0
7 7-DMTM 8 0 0 0
8 8-DMTM 25 0 0 0
9 9-DMTM 24 0 0 0
10 10-DMTM 12 0 0 0
11 11-DMTM 1 0 0 0
12 12-DMTM 15 0 0 0
13 13-DMTM 10 0 0 0
14 14-DMTM 14 0 0 0
15 15-DMTM 17 0 0 0
16 16-DMTM 23 0 0 0
17 18-DMTM 5 0 0 0
18 19-DMTM 15 0 0 0
19 20-DMTM 3 0 0 0
20 21-DMTM 1 0 0 0
21 22-DMTM 20 0 0 0
22 23-DMTM 25 0 0 0
23 24-DMTM 20 0 0 0
24 25-DMTM 0 0 0 0
25 26-DMTM 40 0 0 0
26 28-DMTM 14 0 0 0
27 29-DMTM 60 0 0 0
28 30-DMTM 40 0 0 0
29 31-DMTM 15 0 0 0
30 32-DMTM 14 0 0 0
31 33-DMTM 17 0 0 0
32 34-DMTM 40 0 0 0
33 35-DMTM 12 0 0 0
34 36-DMTM 25 0 0 0
35 37-DMTM 21 0 0 0
36 38-DMTM 0 0 0 0
37 39-DMTM 12 0 0 0
38 40-DMTM 25 0 0 0
39 41-DMTM 12 0 0 0
40 42-DMTM 40 0 0 0
41 43-DMTM 14 0 0 0
Jami 798 0 0 0