Bosh sahifa / Maktabgacha ta'lim muassasalari

Samarqand viloyati Paxtachi tumani Maktabgacha ta'lim bo‘limi tasarrufidagi davlat maktabgacha ta'lim muassasalariga navbatda turgan bolalar to‘g‘risida
MA'LUMOT

(MTM haqida batafsil ma'lumot olish uchun, MTM nomi ustiga bosing)

01.05.2021 holatiga

Muas-
sasa
Mav-
jud o‘rin-
lar soni
MTMga qatna-
yotgan bola-
lar
Mav-
jud bo‘sh o‘rin-
lar soni
Jami nav-
batga tur-
ganlar soni
1 1-DMTM 100 0 0 0
2 2-DMTM 100 0 0 0
3 3-DMTM 75 0 0 0
4 4-DMTM 150 0 0 0
5 5-DMTM 100 0 0 0
6 6-DMTM 300 0 0 0
7 7-DMTM 150 0 0 0
8 8-DMTM 65 0 0 0
9 9-DMTM 60 0 0 0
10 10-DMTM 80 0 0 0
11 11-DMTM 140 0 0 0
12 12-DMTM 120 0 0 0
13 13-DMTM 100 0 0 0
14 14-DMTM 140 0 0 0
15 15-DMTM 190 0 0 0
16 16-DMTM 110 0 0 0
17 18-DMTM 50 0 0 0
18 19-DMTM 75 0 0 0
19 20-DMTM 150 0 0 0
20 21-DMTM 190 0 0 0
21 22-DMTM 50 0 0 0
22 23-DMTM 100 0 0 0
23 24-DMTM 100 0 0 0
24 25-DMTM 0 0 0 0
25 26-DMTM 50 0 0 0
26 28-DMTM 140 0 0 0
27 29-DMTM 120 0 0 0
28 30-DMTM 120 0 0 0
29 31-DMTM 120 0 0 0
30 32-DMTM 165 0 0 0
31 33-DMTM 155 0 0 0
32 34-DMTM 40 0 0 0
33 35-DMTM 60 0 0 0
34 36-DMTM 125 0 0 0
35 37-DMTM 75 0 0 0
36 39-DMTM 120 0 0 0
37 40-DMTM 140 0 0 0
38 41-DMTM 80 0 0 0
39 42-DMTM 40 0 0 0
40 43-DMTM 100 0 0 0
Jami 4345 0 0 0